بایگانی برچسب: s

IATA گزارش ایمنی 2020 ، جزئیات عملکرد ایمنی هواپیمایی را منتشر می کند

مونترال: انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی (IATA) از انتشار گزارش ایمنی 2020 خبر داد و داده های مربوط به عملکرد ایمنی 2020 صنعت هواپیمایی تجاری را منتشر کرد.

ادامه خواندن IATA گزارش ایمنی 2020 ، جزئیات عملکرد ایمنی هواپیمایی را منتشر می کند