بایگانی برچسب: s

بیانیه مسابقات قهرمانی کشور لیگ راگبی مدارس متوسطه استرالیا

در 9 مارس 2021 ، هیأت مدرسه ورزشی استرالیا برای بررسی برنامه مسابقات قهرمانی ورزش ملی 2021 تشکیل جلسه داد. هیئت مدیره تشخیص داد که به دلیل نوسانات مداوم COVID-19 و پیچیدگی ای که ممکن است برای تیم های مسافرتی بین ایالتی ایجاد کند ، همه برنامه های ملی برنامه ریزی شده 2021 اکنون لغو می شوند.

ادامه خواندن بیانیه مسابقات قهرمانی کشور لیگ راگبی مدارس متوسطه استرالیا