یک آتش سوزی دیگر اینبار در شوش تهران

یک آتش سوزی دیگر اینبار در شوش تهران

متاسفانه شب گذشته در خیابان صابونیان تهران که در شوش واقع شده یک آتش سوزی شدید رخ میدهد و همین موضوع باعث می شود که آتش نشانان تلاش خود را آغاز کنند . متاسفانه وجود دود شدید به میزان زیادی کار را برای این عزیزان سخت کرده بود .

آتش سوزی یک واحد مغازه در خیابان شوش/ جان باختن یک آتش نشان

این مغازه در حال عرضه لوازم خانگی بوده و متاسفانه در این میان یک آتش نشان مصدومیت شدید به دست آورده است .