حوادثی شبیه پلاسکو پیش نیاید

حوادثی شبیه پلاسکو پیش نیاید

ساختمان پلاسکو یک نماد برای بدترین آتش سوزی شهر تهران به شمار می رود ، متاسفانه در این آتش سوزی آتش نشانان زیادی جان خود را از دست دادند

ادامه خواندن حوادثی شبیه پلاسکو پیش نیاید